Свързване на външно хранилище#

Warning

Външни устройства за съхранение без външно захранване НЕ трябва да се свързват към USB гнездата. В противен случай това може да доведе до загуба на данни на вътрешния твърд диск. Винаги използвайте външни устройства за съхранение с отделно захранване заедно с NextBox.

Изисквания#

  • външно устройство за съхранение с отделно захранване

  • външната памет трябва да бъде форматирана с поддържана файлова система (например ext3, ext4 или XFS).

Статична конфигурация на DNS#

  • Свържете външното си устройство за съхранение към вашия NextBox

  • Превключване към приложението NextBox Administration

  • Изберете „Управление на съхранението“

  • Щракнете върху знака плюс, за да монтирате устройството за съхранение

Note

Ако искате да споделяте директории с няколко потребители, трябва да инсталирате приложението „Групови папки“ и да кликнете върху символа с три точки и „Споделяне“, за да го направите достъпен за други потребители. (Както е показано на последното изображение)

Конфигурация за съхранение
Монтаж за съхранение
Инсталиране на приложението Групови папки