Често задавани въпроси за софтуера#

В: Какъв вид публичен ключ се очаква за SSH достъп?

Очаква се ключ в стил openssh (публичен). В зависимост от операционната ви система има различни начини за определяне на публичния ключ. Един от тях може да бъде ssh-add -L, друг може да бъде cat ~/.ssh/id_rsa.pub. Ако използвате Putty, вижте Документацията на Putty.

В: Може ли операционната система да бъде разширена или конфигурирана ръчно?

Да, можете да настроите ssh достъп чрез приложението NextBox Nextcloud. След това можете да получите достъп до вашия NextBox чрез ssh и можете да правите със системата каквото пожелаете. Очевидно е, че ние ще осигурим поддръжка само за наличната конфигурация на NextBox.

В: Къде мога да видя списък с промените във версиите на NextBox?

В момента само тук: Начало NextBox

В: Как мога да актуализирам операционната система?

Не е необходимо да актуализирате NextBox OS ръчно. Това се прави с помощта на unattended-upgrades и на всичкото отгоре nextbox-daemon ще проверява за актуализации ръчно (като излишно резервно решение) при всяко стартиране. Свободни сте да актуализирате операционната си система на ръка с помощта на apt, ако знаете какво правите.

В: NextBox работи с 32-битова или 64-битова операционна система?

Използваната операционна система е 64-битова. Изходът arch: aarch64.

В: Кои потребители и пароли по подразбиране са създадени по подразбиране в операционната система NextBox’s?

Няма нито една парола по подразбиране, зададена за всеки (системен) потребител. Единственият създаден несистемен потребител е с име nextuser, без парола по подразбиране. Единственият начин за достъп до NextBox е като се използва ssh с публичен ключ, който може да се зададе чрез приложението NextBox.