Актуализация на фърмуера#

За общата актуализация на фърмуера следвайте това ръководство. След това трябва да преинсталираме blue-merle:

 1. Уверете се, че NW750 има работеща интернет връзка

 2. Свържете се с WiFi и влезте в алтернативния OpenWrt на адрес https://192.168.8.1/cgi-bin/luci/, като използвате потребителското име root и същата парола, използвана за другия уеб интерфейс.

  ../../_images/750_1.png
 3. Отидете в „Система“ -> Софтуер

  ../../_images/750_2.png
 4. Щракнете върху „Актуализиране на списъка“. Това може да отнеме известно време, но ако не успее, означава, че нямате интернет връзка.

  ../../_images/750_3.png ../../_images/750_4.png ../../_images/750_5.png
 5. щракнете върху „upload packackge“ и качете blue-merle

  ../../_images/750_6.png
 6. Натиснете „инсталиране“

  ../../_images/750_update.png ../../_images/750_install_finish.png

Вашият фърмуер е актуализиран успешно.