Проверка на запечатания хардуер#

Вашата NitroWall е доставена в запечатана опаковка и със запечатани винтове. Ще ви изпратим снимка на вашата NitroWall преди изпращането. Моля, сравнете изображението с опакованата стена NitroWall. Ако забележите някакви промени, моля, свържете се с нас, за да уговорим по-нататъшни действия.

запечатване номер едно
пломбиране номер две
пломбиране номер три