Нулиране на Nitrokey#

Операцията „Factory Reset“ (Фабрично нулиране) изтрива тайните ключове FIDO, съхранени в Nitrokey, и генерира нови. След това Nitrokey се държи като ново устройство.

За да се избегне случайно и злонамерено нулиране на Nitrokey, необходимото време за потвърждаване на докосването за операцията за нулиране на FIDO2 е по-дълго и с различно поведение на светодиода (червена LED светлина) от нормалните операции. За да нулирате Nitrokey FIDO2, потвърдете чрез докосване на сензорния бутон за поне 5 секунди, докато светне зеленият или синият светодиод.

Windows 10#

Уверете се, че използвате поне версия 2004. Моля, следвайте съветника за нулиране на Windows.

Ако общото време, необходимо за изпълнение, е повече от 10 секунди, потребителският интерфейс на операционната система Windows ще съобщи за неуспех. Операцията за нулиране се изпълнява върху Nitrokey дори след като последният е отчел неуспех, стига докосването на потребителя да бъде регистрирано преди изтичането на времето за вътрешна операция на Nitrokey (потвърждението за докосване е показано със син цвят).

Windows 10 на виртуална машина#

Моля, имайте предвид, че Nitrokey има вътрешен таймаут за приемане на операцията за нулиране на FIDO от 10 секунди след включване. Ако Nitrokey се свърже с виртуална машина по-късно от това време, ще върне грешка и операцията ще бъде прекъсната.

Други начини за нулиране#

Nitrokey може да бъде нулиран и чрез:

  • Инструмент pynitrokey: nitropy fido2 reset (изисква права на администратор, за да се изпълни)