Nitrokey FIDO U2F с Linux#

  1. Инсталирайте OpenSC. Необходима ви е поне версия 0.19. Можете да намерите скорошни компилации за системи, базирани на Debian, като Ubuntu тук, ако вашата система не разполага с най-новата версия на OpenSC. Като алтернатива, инсталирайте този драйвер (източник).

  2. Определете SO-PIN и PIN по свой избор. Вижте тези инструкции. След това можете да започнете да генерирате нови ключове.

Вашият Nitrokey вече е готов за употреба.

  • Съществува nitrotool като по-удобен фронтенд към OpenSC. (hsmwiz)

  • Вградени системи: За системи с минимален обем памет се предоставя модул PKCS#11 само за четене от проекта sc-hsm-embedded.

  • Този модул PKCS#11 е полезен за внедрявания, при които не се изисква генериране на ключове на работното място на потребителя. Модулът PKCS#11 също така поддържа основните карти за електронен подпис, налични на германския пазар.

  • OpenSCDP: SmartCard-HSM е напълно интегриран с OpenSCDP, отворената платформа за разработване на смарт карти. Вижте публичните скриптове за поддръжка за подробности.