Фабрично нулиране#

Приложението PIV може да бъде възстановено до фабричните настройки по подразбиране. То може да бъде възстановено само ако PIN и PUK са блокирани.

Warning

Извършването на възстановяване на фабричните настройки на приложението PIV ще изтрие всички частни ключове и сертификати.

Възстановяването на фабричните настройки може да се извърши по следния начин.

nitropy nk3 piv factory-reset