Фабрично нулиране#

Съществуват два вида фабрични нулирания за устройствата Nitrokey Pro:

  • нулиране на фабричните настройки на OpenPGP смарт картата, например с помощта на gpg --card-edit, последвано от admin и накрая: factory-reset

  • възстановяване на фабричните настройки на цялото устройство Nitrokey с помощта на приложението Nitrokey.

Също така е възможно да генерирате нов AES ключ, който се използва за криптиране на сейфа за пароли, без да извършвате възстановяване на фабричните настройки.

Note

Приложението Nitrokey винаги генерира нов AES ключ след извършване на възстановяване на фабричните настройки.

В следващата таблица са описани разликите между тези три операции:

Имоти

Извършване на възстановяване на фабричните настройки

Извършване на възстановяване на фабричните настройки

Генериране на ключове

ПИН код на администратора

не

да

да

Унищожава ключове OpenPGP

да

да

не

Унищожава сейфа за пароли

да [1]

да

да [1]

Унищожава еднократните пароли

не

да

не