Nitrokey Start, Windows#

Започване на работа#

  1. Свържете своя Nitrokey към компютъра и потвърдете всички диалогови прозорци, така че драйверът на USB смарт картата да се инсталира почти автоматично. Възможно е Windows да не успее да инсталира допълнителен драйвер на устройство за смарт картата. Можете да пренебрегнете това предупреждение.

  2. Изтеглете и стартирайте приложението Nitrokey.

  3. Променете ПИН кода на администратора (по подразбиране: 12345678) и след това ПИН кода на потребителя (по подразбиране: 123456), за да изберете своя собствен.

img

Вашият Nitrokey вече е готов за употреба.

Note

За много от описаните случаи на употреба е необходимо на устройството да бъдат инсталирани ключове OpenPGP или S/MIME (вж. по-долу).

Създаване на ключове с OpenPGP или S/MIME#

Съществуват два широко използвани стандарта за криптиране на имейли. Докато OpenPGP/GnuPG е популярен сред частните лица, S/MIME/x.509 се използва предимно от предприятията. Ако се съмнявате кой да изберете, трябва да използвате OpenPGP.

За да научите повече за това как да използвате OpenPGP за криптиране на имейли с Nitrokey, моля, вижте глава OpenPGP Email Encryption.

За да научите повече за това как да използвате S/MIME за криптиране на имейли с Nitrokey, моля, вижте глава S/MIME Email Encryption.