Актуализация на фърмуера#

Important

Актуализацията може да доведе до загуба на данни, затова се уверете, че имате активирани подходящи методи за резервно влизане и/или се уверете, че Nitrokey Start не е единственият начин за удостоверяване/2FA за вашите приложения/услуги.

Important

Никога не изключвайте Nitrokey 3 или не прекъсвайте процеса по време на актуализиране, защото това вероятно ще направи устройството ви безполезно!

За да актуализирате фърмуера на вашия Nitrokey Start, процедирайте, както следва.

 1. Инсталирайте pip3.

  $ sudo apt install python3-pip
  
 2. Инсталирайте pynitrokey. За целта ви е необходима интернет връзка.

  $ pip3 install --user pynitrokey
  
 3. Свържете своя Nitrokey Start и проверете дали е разпознат.

  $ nitropy start list
     *** Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2 & Nitrokey Start
     :: 'Nitrokey Start' keys:
     FSIJ-1.2.15-87042524: Nitrokey Nitrokey Start (RTM.8)
  
 4. Стартирайте процеса на актуализация. За целта е необходима интернет връзка.

  $ nitropy start update
  
 5. След това ще бъдете помолени да въведете ПИН кода на администратора на вашия Nitrokey Start. (ПИН по подразбиране: 12345678)

  *** Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2 & Nitrokey Start
  Nitrokey Start firmware update tool
  Platform: Linux-5.3.0-59-generic-x86_64-with-Ubuntu-18 04-bionic
  System: Linux, is_linux: True
  Python: 3.6.9
  Saving run log to: /tmp/nitropy.log.d4erqux4
  Admin password: "your admin PIN"
  
 6. Под „Устройство“ ще намерите информация за текущата версия на вашия Nitrokey Start. В първия елемент под „Моля, обърнете внимание“ можете да видите последната налична версия на фърмуера. Сега трябва да потвърдите актуализацията с „да“.

  Firmware data to be used:
  
  - FirmwareType.REGNUAL: 4504, hash: ...b'65ac82a1' valid (from ...built/RTM.10/regnual.bin)
  
  - FirmwareType.GNUK: 131072, hash: ...b'f85da8f7' valid (from ...prebuilt/RTM.10/gnuk.bin)
  Currently connected device strings:
  Device:
    Vendor: Nitrokey
  Product: Nitrokey Start
    Serial: FSIJ-1.2.15-43100927
  Revision: RTM.9
    Config: NITROKEY_START:dfu=no:debug=no:pinpad=no:certdo=yes:factory_reset=yes
     Sys: 3.0
  Please note:
  
  - Latest firmware available is: RTM.10 (published: 2020-06-04T12:34:14Z),
  provided firmware: None
  
  - All data will be removed from the device
  
  - Do not interrupt the update process, or the device will not run properly
  
  - Whole process should not take more than 1 minute
  Do you want to continue? [yes/no]: yes
  
 7. Можете да проверите версията на фърмуера след приключване на процеса на надграждане.

  $ nitropy start list
  *** Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2 & Nitrokey Start
  :: 'Nitrokey Start' keys:
  FSIJ-1.2.15-87042524: Nitrokey Nitrokey Start (RTM.10)