Актуализация на фърмуера#

(Nitrokey Start - Linux)

Important

Актуализацията може да доведе до загуба на данни, затова се уверете, че имате активирани подходящи методи за резервно влизане и/или се уверете, че Nitrokey Start не е единственият начин за удостоверяване/2FA за вашите приложения/услуги.

Important

Никога не изключвайте Nitrokey 3 или не прекъсвайте процеса по време на актуализиране, защото това вероятно ще направи устройството ви безполезно!

За да актуализирате фърмуера на вашия Nitrokey Start, процедирайте, както следва.

 1. Инсталирайте pip3.

$ sudo apt install python3-pip
 1. Инсталирайте pynitrokey. За целта ви е необходима интернет връзка.

$ pip3 install --user pynitrokey
 1. Свържете своя Nitrokey Start и проверете дали е разпознат.

$ nitropy start list
   *** Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2 & Nitrokey Start
   :: 'Nitrokey Start' keys:
   FSIJ-1.2.15-87042524: Nitrokey Nitrokey Start (RTM.8)
 1. Стартирайте процеса на актуализация. За целта е необходима интернет връзка.

$ nitropy start update
 1. След това ще бъдете помолени да въведете ПИН кода на администратора на вашия Nitrokey Start. (ПИН по подразбиране: 12345678)

*** Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2 & Nitrokey Start
Nitrokey Start firmware update tool
Platform: Linux-5.3.0-59-generic-x86_64-with-Ubuntu-18 04-bionic
System: Linux, is_linux: True
Python: 3.6.9
Saving run log to: /tmp/nitropy.log.d4erqux4
Admin password: "your admin PIN"
 1. Под „Устройство“ ще намерите информация за текущата версия на вашия Nitrokey Start. В първия елемент под „Моля, обърнете внимание“ можете да видите последната налична версия на фърмуера. Сега трябва да потвърдите актуализацията с „да“.

Firmware data to be used:

- FirmwareType.REGNUAL: 4504, hash: ...b'65ac82a1' valid (from ...built/RTM.10/regnual.bin)

- FirmwareType.GNUK: 131072, hash: ...b'f85da8f7' valid (from ...prebuilt/RTM.10/gnuk.bin)
Currently connected device strings:
Device:
  Vendor: Nitrokey
 Product: Nitrokey Start
  Serial: FSIJ-1.2.15-43100927
 Revision: RTM.9
  Config: NITROKEY_START:dfu=no:debug=no:pinpad=no:certdo=yes:factory_reset=yes
   Sys: 3.0
Please note:

- Latest firmware available is: RTM.10 (published: 2020-06-04T12:34:14Z),
 provided firmware: None

- All data will be removed from the device

- Do not interrupt the update process, or the device will not run properly

- Whole process should not take more than 1 minute
Do you want to continue? [yes/no]: yes
 1. Можете да проверите версията на фърмуера след приключване на процеса на надграждане.

$ nitropy start list
 *** Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2 & Nitrokey Start
 :: 'Nitrokey Start' keys:
 FSIJ-1.2.15-87042524: Nitrokey Nitrokey Start (RTM.10)