Фабрично нулиране#

Съществуват два типа фабрични нулирания за устройствата за съхранение Nitrokey:

  • нулиране на фабричните настройки на OpenPGP смарт картата, например с помощта на gpg --card-edit, последвано от admin и накрая: factory-reset

  • възстановяване на фабричните настройки на цялото устройство Nitrokey с помощта на приложението Nitrokey.

Също така е възможно да генерирате нов AES ключ, който се използва за криптиране на сейфа за пароли и криптирания том, без да извършвате възстановяване на фабричните настройки.

Note

Приложението Nitrokey винаги генерира нов AES ключ след извършване на възстановяване на фабричните настройки.

Възстановяването на фабричните настройки може да бъде задействано в приложението Nitrokey с менюто Configure->Special Configure->Factory reset.

factory-reset-menu-item

Note

Възстановяването на фабричните настройки е административна функция и е достъпна само след стартиране на приложението Nitrokey с параметъра --admin.

В следващата таблица са описани разликите между тези три операции:

Имоти

Извършване на възстановяване на фабричните настройки

Извършване на възстановяване на фабричните настройки

Генериране на ключове

ПИН код на администратора

не

да

да

Унищожава ключове OpenPGP

да

да

не

Унищожава сейфа за пароли

да [1]

да

да [1]

Унищожава еднократните пароли

не

да

да [1]

Унищожава криптиран том

да [1]

да [1]

да [1]