Nitrokey FIDO U2F с Linux#

Nitrokey FIDO U2F поддържа двуфакторно удостоверяване (2FA). При двуфакторното удостоверяване (2FA) освен паролата се проверява и Nitrokey FIDO U2F.

Nitrokey 3 може да се използва с всеки актуален браузър.

Двуфакторно удостоверяване (2FA)#

  1. Отворете един от уебсайтовете, които поддържат FIDO U2F.

  2. Влезте в уебсайта и активирайте двуфакторното удостоверяване в настройките на профила си. (В повечето случаи ще намерите връзка към документацията на поддържаната уеб услуга на адрес dongleauth.com)

  3. Регистрирайте своя Nitrokey 3 в настройките на профила, като докоснете бутона за активиране на Nitrokey 3. След като сте конфигурирали успешно устройството, трябва да активирате Nitrokey 3 по този начин при всяко влизане в системата.

Вече сте готови за работа.

Important

Приложението Nitrokey не може да се използва за Nitrokey 3.

Отстраняване на неизправности#

  • Ако Nitrokey не бъде приет веднага, може да се наложи да копирате този файл 41-nitrokey.rules на etc/udev/rules.d/. В много редки случаи системата ще се нуждае от старата версия на този файл.

  • След като копирате файла, рестартирайте udev чрез sudo service udev restart.