Resetování klávesy Nitrokey#

Operace obnovení továrního nastavení regeneruje tajný materiál uložený na klíči Nitrokey FIDO U2F / Nitrokey FIDO2, čímž se z něj stává zcela nový logický klíč. Nový majitel se jím nemůže přihlásit k účtu předchozího majitele. V případě rezidentních klíčů FIDO2 se materiál vymaže.

Aby se zabránilo náhodnému a neúmyslnému resetování klíče Nitrokey, je požadovaná doba potvrzení dotykem pro operaci resetování FIDO2 delší a s výrazným chováním LED (červené světlo LED) než při běžných operacích. Chcete-li resetovat zařízení Nitrokey FIDO2, potvrďte dotykem dotykového tlačítka po dobu nejméně 5 sekund, dokud se nerozsvítí zelená nebo modrá LED dioda.

Nitrokey FIDO2 lze resetovat pomocí:

  • nástroj pynitrokey: nitropy fido2 reset (ke spuštění je třeba mít práva správce)

  • Google Chrome: Správa bezpečnostních klíčů přes přímý odkaz: chrome://settings/securityKeys