Instalace nitropy v systému Windows#

Poznámka

Podpora systému Windows a instalační program jsou obecně experimentální - používejte je s opatrností.

Poznámka

Pokud již v systému používáte Python a znáte příkazový řádek, můžete nitropy nainstalovat pomocí pipx, viz Instalace nitropy pomocí pipx.

Jak nainstalovat#

  1. Stáhněte si nejnovější .exe soubor z vydání.

  2. Otevřete příkazovou konzolu v režimu správce (Windows 10: stiskněte pravé tlačítko myši v nabídce Start a z nabídky vyberte „Windows PowerShell (Admin)“).

  3. Změna direktivy .exe (něco jako cd C:\Users\YOURUSER\Downloads).

  4. Provést nitropy-VERSION.exe

Poznámka

Pokud používáte prohlížeč Microsoft Edge, může být stažený .exe označen systémem Windows jako „neovlivnitelný“. Chcete-li jej přesto označit jako důvěryhodný, klikněte na tři tečky vpravo od varování, pak na „ponechat“, pak na „zobrazit více“ a nakonec na „ponechat přesto“.

Upozornění zobrazené prohlížečem Edge
Tlačítko Keep anyway

Poznámka

Bez oprávnění správce nitropy nemusí být možné se zařízením komunikovat.

Známé problémy#

  • Podpora pro Nitrokey Start pod Windows 10 nefunguje bez instalace knihoven libusb (bude popsáno)

  • Instalační program neodstraní předchozí instalaci (odstraňte ji ručně pomocí nastavení -> programy a aplikace).