Zálohování a obnovení#

NextBox lze zálohovat a obnovit z aplikace NextBox Nextcloud. Abyste mohli provést operaci zálohování nebo obnovení, musíte mít k NextBoxu připojené úložné zařízení.

Chcete-li povolit zálohování a obnovení na úložné zařízení, postupujte podle následujících kroků:

 1. Ujistěte se, že vaše úložné zařízení obsahuje alespoň jeden oddíl naformátovaný podporovaným souborovým systémem (v současné době jsou podporovány ext a xfs).

 2. Připojte paměťové zařízení k NextBoxu k některému z portů USB a nezapomeňte použít externí zdroj napájení (další informace).

 3. Po připojení se úložiště zobrazí v části „Správa úložišť“ pod položkou „Dostupná úložiště“

 4. Kliknutím na symbol plus na pravé straně připojíte úložiště a zpřístupníte je pro operace zálohování a obnovení. Přidané úložiště je nyní uvedeno v seznamu „Připojená úložiště“.

Záloha#

Chcete-li zálohovat svůj NextBox včetně všech aplikací a dat nastavení služby Nextcloud, postupujte podle následujících kroků:

 1. Ujistěte se, že máte úložiště namontované podle výše uvedeného popisu.

 2. Uvnitř „Zálohování / Obnovení“ pod „Úplná záloha systému“ vyberte úložné zařízení pro zálohování z rozevírací nabídky s názvem: „Vybrat zálohovací zařízení“

 3. Nyní máte možnost přírůstkově aktualizovat stávající zálohu z rozevírací nabídky s názvem: „Vybrat umístění zálohy“ nebo vytvořit zcela novou zálohu zadáním názvu do pole „Název nové zálohy“.

 4. Klikněte na tlačítko „Spustit zálohování nyní“, proces zálohování bude okamžitě zahájen.

Výsledná záloha není šifrovaná, takže si dejte pozor, kdo má k použitému úložišti přístup.

Obnovení#

Rada

Operace obnovení zcela nahradí interní prvky Nextcloudu a v závislosti na kombinaci verzí to může vést k nedefinovanému chování frontendu Nextcloudu. Pokud k tomu dojde, buďte trpěliví a znovu načtěte stránku pomocí F5 nebo ctrl-r a zkontrolujte, zda byla operace obnovení úspěšná.

 1. Ujistěte se, že máte úložiště připojené, jak je popsáno výše, a že obsahuje zálohu, která má být obnovena.

 2. Uvnitř „Zálohování / Obnovení“ pod „Obnovit systém ze zálohy“ použijte „Vybrat zálohu k obnovení“ rozevírací nabídku pro výběr zálohy k obnovení.

 3. Klikněte na tlačítko „Spustit obnovu nyní“, proces obnovy bude okamžitě zahájen.

V závislosti na zálohované verzi služby Nextcloud budete po obnovení vyzváni ke spuštění procesu aktualizace služby Nextcloud.

Rada

Všechny konfigurace a nastavení NextBoxu a instance Nextcloudu budou obnoveny, takže může dojít ke změnám v přístupu k NextBoxu, pokud obnovená konfigurace Vzdáleného přístupu není totožná s aktuální konfigurací.