Barvy a vzory LED#

Barva

Vzor

Popis

Ztmavená modrá

Žádné

NextBox se spouští

Zelená

Žádné

Démon NextBox je aktivní a je v běžném pracovním režimu

Zelená

Rychlé propojení

Nextcloud se spouští (docker se spouští)

Modrá

Žádné

(Reset) je právě stisknuté tlačítko

Modrá

Blink

Probíhá měkké obnovení

Žlutá

Žádné

Inicializace démona NextBox

Žlutá

Blink

Kontrola/aplikace aktualizace démona NextBox

Červená

Blink

Probíhá obnova továrny

Fialová

Žádné

Režim údržby Nextcloud aktivní

  • Rychlé blikání znamená 0,5 sekundy zapnuto a 0,5 sekundy vypnuto

  • Blink znamená 2sec zapnutí a 2sec vypnutí

Pokud je kontrolka fialová, instance služby Nextcloud je v režimu údržby, který můžete ukončit krátkým stisknutím hardwarového tlačítka jednou. NextBox poté režim údržby vypne.

Rada

Pokud se od dnešního dne přepne režim údržby stisknutím tlačítka, aplikace „mail“ bude navíc deaktivována, protože verze 1.11.0 spolu s Nextcloudem verze 21.0.0.x nikdy neukončí režim údržby.