Začínáme#

Tato kapitola popisuje fyzickou instalaci a zajištění NetHSM.

Ověření zapečetěného hardwaru#

Váš hardware NetHSM byl dodán v zapečetěném obalu.

Pečlivě sledujte postup ve třech krocích, abyste si ověřili, že zásilka dorazila v pořádku.

 1. Zkontrolujte, zda není balicí papír natržený, nastřižený, děravý nebo porušený.

  Přední strana obalu

  Přední strana obalu#


  Zadní strana obalu

  Zadní strana obalu#


  Spodní strana obalu

  Spodní strana obalu#


  Horní strana obalu

  Horní strana obalu#


  Levá strana obalu

  Levá strana obalu#

 2. Prohlédněte si jedinečnou ručně vyrobenou třpytivou pečeť na horní straně balicího papíru. Její obrázek od nás obdržíte po zabalení e-mailem. Porovnejte obdržený obrázek s pečetí. Pokud si všimnete jakýchkoli změn, kontaktujte nás a domluvte se na dalším postupu.

  Těsnění obalu

  Těsnění obalu#

 3. Poté, co se přesvědčíte, že těsnění balicího papíru není porušeno, balicí papír odstraňte. Nakonec zkontrolujte čtyři těsnění na boku hardwaru NetHSM.

  Polohy čtyř pečetí

  Polohy čtyř pečetí#


  Těsnění na boku podvozku

  Těsnění na boku podvozku#

Instalace hardwaru#

Hardwarové šasi NetHSM je určeno k montáži do stojanu. Ujistěte se, že je nainstalováno v kompatibilním stojanu. Při instalaci hardwaru NetHSM postupujte přesně podle dvou kroků.

 1. Napájecí kabel připojte pomocí Power Port a síťový kabel pomocí Network Port. Dále stiskněte tlačítko Power Switch pro zapnutí napájení.

  Zadní strana serveru

  Zadní strana serveru#

 2. Stisknutím tlačítka Power zapněte hardware NetHSM. Tlačítko Reset slouží pouze k nucenému restartu hardwaru NetHSM. Pokud je hardware NetHSM spuštěn, rozsvítí se na přední straně indikátor napájení.

  Varování

  Nepoužívejte síťový port BMC, protože umožňuje širší přístup k systému.

  Přední strana serveru

  Přední strana serveru#

V neprovisionovaném stavu je výchozí tovární IP adresa NetHSM 192.168.1.1.

Provisioning#

Nový NetHSM je třeba nejprve vybavit přístupovými hesly a aktuálním časem. Fráze Admin Passphrase je určena pro první uživatelský účet, který je superuživatelem zařízení NetHSM. Heslo Unlock Passphrase se používá k dešifrování *Uživatelských dat NetHSM‘.

Počáteční zajištění se provede takto.

Volitelné možnosti

Možnost

Popis

-t, --system-time.

Systémový čas, který se má nastavit (Formát: YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ)

Důležité

Pokud je čas zadáván ručně, nezapomeňte zadat čas v časovém pásmu UTC.

Poznámka

Pokud není čas předán ručně, bude odvozen ze systému nitropy, na kterém běží.

Příklad

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST provision
Unlock passphrase:
Repeat for confirmation:
Admin passphrase:
Repeat for confirmation:
NetHSM localhost:8443 provisioned

Varování

Výchozí režim spouštění je Neobslužné spouštění. Více informací naleznete v kapitole Režim bootování.