Přesměrování portů & Konfigurace brány firewall#

Vydání#

Máte správně nastavený dynamický DNS, ale váš NextBox není dosažitelný pomocí domény.

Než se začnete zabývat tímto tématem, ujistěte se, že se vaše doména správně překládá na vaši IP adresu.

Podrobnosti na#

Pro IPv4 i IPv6 je třeba správně nakonfigurovat internetový směrovač, aby umožnil přístup k NextBoxu. Ačkoli většina internetových směrovačů označuje tuto konfiguraci jako přesměrování portů, ve skutečnosti se (dynamický) DNS založený na IPv4 přeloží na IP adresu vašeho směrovače‘. Naproti tomu IPv6 se přeloží na (globálně) jedinečnou IP adresu, která odkazuje na váš NextBox.

Z technického hlediska je tedy u protokolu IPv4 nutné povolit přesměrování portů a u protokolu IPv6 je nutné otevřít bránu firewall, aby byl umožněn přístup k NextBoxu. Ve skutečnosti však většina směrovačů mezi nimi nerozlišuje a prostě je nazývá sdílení portů pro IPv4 nebo IPv6.

Řešení#

Přesměrování portů a/nebo pravidla brány firewall musí být nakonfigurována tak, aby umožňovala provoz na portech 80 (server HTTP) a 443 (server HTTPS).

V nedávném Fritz!Boxu najdete tuto konfiguraci uvnitř: „Internet -> Permit Access -> Port Sharing“