Aktualizace firmwaru#

Pro obecnou aktualizaci firmwaru postupujte podle tohoto návodu ` <https://docs.gl-inet.com/router/en/4/interface_guide/firmware_upgrade/>`_ . Poté musíme znovu nainstalovat blue-merle:

 1. Ujistěte se, že má zařízení NW750 funkční připojení k internetu.

 2. Připojte se k WiFi a přihlaste se k alternativnímu OpenWrt na adrese https://192.168.8.1/cgi-bin/luci/ pomocí uživatelského jména root a stejného hesla, které jste použili pro jiné webové rozhraní.

  ../../_images/750_1.png
 3. Přejděte na „Systém“ -> Software

  ../../_images/750_2.png
 4. Klikněte na „aktualizovat seznam“. To může chvíli trvat, ale pokud se to nepodaří, znamená to, že nemáte připojení k internetu.

  ../../_images/750_3.png ../../_images/750_4.png ../../_images/750_5.png
 5. klikněte na „upload packackge“ a nahrajte blue-merle_2.0.1-101_mips_24kc.ipk

  ../../_images/750_6.png
 6. Klikněte na „instalovat“

  ../../_images/750_update.png ../../_images/750_install_finish.png

Firmware byl úspěšně aktualizován.