Instalace nitropy pomocí pipx#

Tento návod vysvětluje, jak nainstalovat nitropy pomocí ` pipx <https://pypa.github.io/pipx/>`_. pipx vytvoří virtuální prostředí pro nitropy. To znamená, že nitropy a jeho závislosti nebudou v konfliktu s jinými balíčky nainstalovanými v systému.

Poznámka

Pro uživatele systému Windows: Podpora systému Windows je stále experimentální - používejte ji prosím s opatrností. Můžete také použít předkompilované binární soubory nebo instalační program MSI, viz Instalace nitropy v systému Windows.

Příprava#

Python 3.6 nebo novější#

Python je již nainstalován ve většině systémů MacOS a Linux nebo jej lze stáhnout z python.org. Další informace naleznete v Průvodci stahováním Pythonu.

pip#

Pip můžete nainstalovat pomocí správce systémových balíčků nebo pomocí python3 -m ensurepip. Další informace naleznete v příručce pro instalaci pip.

pipx#

Před instalací nitropy musíte nainstalovat a nakonfigurovat pipx:

python3 -m pip install --user pipx
python3 -m pipx ensurepath

Další informace naleznete v příručce pro instalaci systému Pipx.

Instalace#

Nyní můžete nainstalovat nitropy z balíčku pynitrokey:

pipx install pynitrokey

nitropy je nyní k dispozici ve vaší cestě:

nitropy --help

Upgrade#

Balíček můžete aktualizovat pomocí následujícího příkazu:

pipx upgrade pynitrokey

Poznámky k použití#

Všechny platformy#

Pokud chcete nitropy používat se zařízením Nitrokey Pro nebo Nitrokey Storage, musíte také nainstalovat libnitrokey.

Windows#

Podpora systému Windows je stále experimentální - používejte ji prosím s opatrností.

Abyste se mohli k zařízení připojit, bude možná nutné spustit nitropy s právy správce.

Linux#

V systémech Linux potřebujete také pravidla Nitrokey udev. Ta jsou dodávána s libnitrokey. Případně je můžete nainstalovat ručně:

wget https://raw.githubusercontent.com/Nitrokey/libnitrokey/master/data/41-nitrokey.rules
sudo mv 41-nitrokey.rules /etc/udev/rules.d/

Další informace naleznete v Nastavení pravidel udev pro nitropy.

Další kroky#

Další informace o používání nitropy najdete v těchto příručkách: