Instalace nitropy pomocí pipx#

Tento návod vysvětluje, jak nainstalovat nitropy pomocí pipx. pipx vytvoří virtuální prostředí pro nitropy. To znamená, že nitropy a jeho závislosti nebudou v konfliktu s jinými balíčky nainstalovanými v systému.

Poznámka

Pro uživatele systému Windows: Podpora systému Windows je stále experimentální - používejte ji prosím s opatrností. Můžete také použít předkompilované binární soubory nebo instalační program MSI, viz Instalace nitropy v systému Windows.

Instalace v systému Linux#

Ubuntu, Debian#

Nitropy můžete nainstalovat spolu se všemi dalšími požadovanými závislostmi pomocí:

sudo apt install pipx && pipx ensurepath && pipx install pynitrokey

Po odhlášení nebo restartování systému bude nyní k dispozici aplikace nitropy.

Arch#

Nitropy můžete nainstalovat spolu se všemi dalšími požadovanými závislostmi pomocí:

sudo pacman -S python python-pipx && pipx ensurepath && pipx install pynitrokey

Pokud již máte Python v systému nainstalován, můžete jednoduše spustit:

sudo pacman -S python-pipx && pipx ensurepath && pipx install pynitrokey

Po odhlášení nebo restartování systému bude nyní k dispozici aplikace nitropy.

Instalace v jiných distribučních/provozních systémech#

Příprava#

Python 3.9, 3.10 nebo 3.11#

Python je již nainstalován ve většině systémů MacOS a Linux nebo jej lze stáhnout z python.org. Další informace naleznete v Průvodci stahováním Pythonu.

pip#

Pip můžete nainstalovat pomocí správce systémových balíčků nebo pomocí python3 -m ensurepip. Další informace naleznete v příručce pro instalaci pip.

pipx#

Před instalací nitropy musíte nainstalovat a nakonfigurovat pipx:

python3 -m pip install --user pipx
python3 -m pipx ensurepath

Další informace naleznete v instalační příručce pipx.

Poznámka

Pro uživatele Linuxu - v současné době způsobuje přechodná závislost (oscrypto) na některých distribucích Linuxu problémy. Příslušný problém na GitHubu dokumentuje aktuálně potřebné řešení:

pipx inject --pip-args="--upgrade --force" pynitrokey "oscrypto @ git+https://github.com/wbond/oscrypto.git@1547f535001ba568b239b8797465536759c742a3"

Instalace#

Nyní můžete nainstalovat nitropy z balíčku pynitrokey:

pipx install pynitrokey

nitropy je nyní k dispozici ve vaší cestě:

nitropy --help

Upgrade#

Balíček můžete aktualizovat pomocí následujícího příkazu:

pipx upgrade pynitrokey

Řešení problémů#

Pokud narazíte na problémy, ujistěte se, že používáte nejnovější verzi, a to porovnáním výstupu nitropy version se seznamem release na GitHubu. Pokud se při aktualizaci nenainstaluje nejnovější verze, může se jednat o jeden z následujících problémů.

Špatná verze jazyka Python#

Nitropy vyžaduje Python 3.9 nebo 3.10. Pokud je vaše výchozí instalace Pythonu starší nebo novější a nelze ji aktualizovat, musíte dodatečně nainstalovat Python 3.9 a při volání pipx zadat název jeho spustitelného souboru Python, například:

$ pipx install --python python3.9 pynitrokey

Rameno není podporováno#

V současné době nelze nejnovější verze nitropy nainstalovat na platformy Arm kvůli problému se závislostmi (GitHub issue). Jako řešení můžete použít instalaci x86 Pythonu v terminálu Rosetta, jak je popsáno v této diskusi).

libusb-1.0.dylib nebyl nalezen#

Při spuštění nitropy v systému macOS se může zobrazit chybová zpráva, že chybí soubor libusb-1.0.dylib. To lze opravit ruční instalací libusb, např. pomocí homebrew:

$ brew install libusb

Poznámky k použití#

Všechny platformy#

Pokud chcete nitropy používat se zařízením Nitrokey Pro nebo Nitrokey Storage, musíte také nainstalovat libnitrokey.

Windows#

Podpora systému Windows je stále experimentální - používejte ji prosím s opatrností.

Abyste se mohli k zařízení připojit, bude možná nutné spustit nitropy s právy správce.

Linux#

V systémech Linux potřebujete také pravidla Nitrokey udev. Ta jsou dodávána s libnitrokey. Případně je můžete nainstalovat ručně:

wget https://raw.githubusercontent.com/Nitrokey/libnitrokey/master/data/41-nitrokey.rules
sudo mv 41-nitrokey.rules /etc/udev/rules.d/

Další informace naleznete v Nastavení pravidel udev.

Další kroky#

Další informace o používání nitropy najdete v těchto příručkách: