Obnovení továrního nastavení#

Varování

Obnovení továrního nastavení zařízení NextBox nevyhnutelně vymaže všechny vaše soubory v zařízení NextBox a všechna konfigurační nastavení.

Pro obnovení továrního nastavení zařízení NextBox stačí stisknout hardwarové tlačítko na 5 sekund.

Po stisknutí tlačítka se barva LED diody NextBox změní na modrou, po uplynutí 5 sekund se barva změní na blikající červenou (viz Dokumentace LED). Jakmile LED dioda konečně opět dosáhne zelené, je váš NextBox připraven k počátečnímu nastavení, jak je popsáno v Začínáme.

img1

Rada

Hardwarové tlačítko je dírkové tlačítko podobné jiným vestavěným zařízením. K jeho stisknutí se doporučuje použít tenký (~1mm) jehlový špendlík. Např. špendlík pro vyjmutí sim-karty ze smartphonu funguje skvěle. Dále dbejte na to, abyste tlačítko nestiskli příliš silně, buďte opatrní, měla by být rozpoznatelná haptická zpětná vazba (kliknutí tlačítka) s minimální vynaloženou silou.