Zálohování & amp; Obnovení#

Před provedením jakýchkoli úprav konfigurace systému NitroWall máte možnost konfiguraci zálohovat a v případě potřeby ji obnovit. Jak to provést, je popsáno v následujících pokynech:

  1. Přejděte na Systém -> Konfigurace -> Zálohování

  2. V této nabídce můžete provádět požadované operace. Konkrétní oblasti konfigurace můžete obnovit jejich výběrem pomocí příkazu „Obnovit oblast“.

  3. Pokud již nemáte přístup k webovému rozhraní, je možné provést obnovení také prostřednictvím rozhraní příkazového řádku. Za tímto účelem připojte zařízení NitroWall k monitoru a spusťte jej. Po přihlášení vyberte položku 13 „Obnovit zálohu“ a zadejte číslo spojené se zálohou pro obnovu.

zálohování a obnovení
cli restore