Uzel DNS#

Knot DNS je open source autoritativní server DNS, který lze použít pro DNSSEC. Chcete-li používat KnotDNS s NetHSM, nainstalujte a nakonfigurujte modul PKCS#11, jak je popsáno zde ` <./pkcs11-setup.html>` __.

Manuální režim#

V ručním režimu je třeba klíče generovat a spravovat ručně.

V konfiguračním souboru modulu PKCS#11 je třeba zadat pouze uživatele Operator. Heslo lze zadat pomocí pin-value v PKCS#11 URI v souboru knot.conf.

Do konfiguračního souboru KnotDNS přidejte následující řádky /etc/knot/knot.conf:

keystore:
 - id: nethsm_keystore
  backend: pkcs11
  config: "pkcs11:token=localnethsm /usr/local/lib/libnethsm_pkcs11.so"

policy:
 - id: manual_policy
  keystore: nethsm_keystore
  manual: on

zone:
 - domain: example.com
  storage: "/var/lib/knot"
  file: "example.com.zone"
  dnssec-signing: on
  dnssec-policy: manual_policy

Hodnota token v PKCS#11 URI je label z p11nethsm.conf. Podle potřeby upravte cestu k libnethsm_pkcs11.so.

Chcete-li vygenerovat klíče, spusťte následující příkazy:

nitropy nethsm \
 --host "localhost:8443" --no-verify-tls \
 --username "admin" \
 generate-key \
  --type "EC_P256" --mechanism "ECDSA_Signature" --length "256" --key-id "myKSK"
# knot's keymgr expects the binary key id in hex format
# myKSK in ascii-binary is 0x6d794b534b, e.g. echo -n "myKSK" | xxd -ps
keymgr "example.com" import-pkcs11 "6d794b534b" "algorithm=ECDSAP256SHA256" "ksk=yes"

nitropy nethsm \
 --host "localhost:8443" --no-verify-tls \
 --username "admin" \
 generate-key \
  --type "EC_P256" --mechanism "ECDSA_Signature" --length "256" --key-id "myZSK"
# myZSK in ascii-binary is 0x6d795a534b
keymgr "example.com" import-pkcs11 "6d795a534b" "algorithm=ECDSAP256SHA256"

Automatický režim#

V automatickém režimu jsou klíče generovány systémem Knot DNS a ukládány do systému NetHSM.

V konfiguraci modulu PKCS#11 je zapotřebí uživatel Administrator a Operator.

Do konfiguračního souboru Knot DNS přidejte následující řádky /etc/knot/knot.conf:

keystore:
 - id: nethsm_keystore
  backend: pkcs11
  config: "pkcs11:token=localnethsm /usr/local/lib/libnethsm_pkcs11.so"
  #key-label: on

policy:
 - id: auto_policy
  keystore: nethsm_keystore
  ksk-lifetime: 5m
  zsk-lifetime: 2m
  dnskey-ttl: 10s
  zone-max-ttl: 15s
  propagation-delay: 2s

zone:
 - domain: example.com
  storage: "/var/lib/knot"
  file: "example.com.zone"
  dnssec-signing: on
  dnssec-policy: auto_policy

Nastavením key-label na on se nic nezmění a modul pkcs11 daný štítek ignoruje a jako štítek vždy vrací hexadecimální id klíče. Zásady používají pro účely testování velmi krátké doby životnosti klíčů a TTL.