Integrace do vlastní aplikace#

Pro integraci NetHSM do vlastních aplikací jsou k dispozici klientské knihovny pro téměř všechny programovací jazyky, včetně například JavaScript, C++ a Python. Proto doporučujeme použít OpenAPI Generator.

Chcete-li zobrazit seznam všech dostupných jazyků, zadejte

$ docker run --pull --rm -ti openapitools/openapi-generator-cli list -i stable

Pak můžete vygenerovat klienta NetHSM pro svůj programovací jazyk takto:

$ docker run --rm -ti -v "${PWD}/out:/out" openapitools/openapi-generator-cli generate -i=https://nethsmdemo.nitrokey.com/api_docs/gen_nethsm_api_oas20.json -o out -g javascript

Vygenerovaný klientský kód, v tomto případě JavaScript, bude vytvořen v adresáři ./out/. Tento adresář obsahuje také potřebnou dokumentaci, jak jej používat.