Změna IMEI#

Abyste mohli změnit IMEI svého zařízení, je předinstalován software blue merle.

Poznámka

<https://github.com/srlabs/blue-merle#installation>`_ Po obnovení továrního nastavení je třeba znovu nainstalovat `blue-merle.

IMEI lze změnit různými způsoby. Nejjednodušší je použít tlačítko na boku zařízení NW750:

  1. Přepněte hardwarový přepínač.

  2. Postupujte podle pokynů na displeji, který vás nakonec vyzve k výměně karty SIM.

  3. Po výměně karty SIM znovu otočte přepínačem. Tím se změní IMEI a zařízení se vypne.

  4. Před dalším spuštěním byste měli změnit zeměpisnou polohu.

Další podrobnosti naleznete na adrese tato dokumentace.

Poznámka

Příkazy prováděné na zařízení mohou občas trvat déle, než se očekávalo. To může vést k tomu, že se displej na několik sekund vypne (pohotovostní režim), než se zobrazí očekávaná závěrečná zpráva (např. pokyny k výměně karty SIM). Před opětovným stisknutím vypínače vyčkejte na zobrazení závěrečné zprávy. Pokud se ani po minutě žádná zpráva nezobrazí, mohlo dojít k ukončení skriptu nebo jste zprávu přehlédli. V takovém případě stisknutím přepínače pokračujte v procesu / znovu jej spusťte.