Obnovení systému#

V následujícím textu je popsán proces obnovy systémového softwaru NetHSM. Tyto pokyny jsou použitelné pouze v případě, že rozhraní API je nefunkční, např. neodpovídá na požadavky API. V případě funkčního rozhraní API proveďte místo toho obnovení továrního nastavení ` <administration.html#reset-to-factory-defaults>` __. Postupujte přesně podle pokynů, aby nedošlo k náhodnému vymazání dat.

Důležité

Obnovení systému funguje pouze v případě, že tabulka oddílů GUID (GPT) a samotné oddíly na disku nejsou poškozeny. Poškození může být indikováno následujícím hlášením během spouštění systému.

Booting 'NetHSM automatic boot (USB or primary system)'

GRUB: No valid configuration found on (usb0).
GRUB: No valid configuration found on (ahci0,gpt1).

GRUB: Booting failed. System will switch off in 10 second.

Pokud jsou poškozeny, tento návod povede k tovární instalaci systémového softwaru NetHSM.

Obnovení systému lze provést následujícím způsobem.

 1. Stáhněte si obraz instalačního programu ze stránky releases.

  Varování

  Stáhněte si instalační obraz stejné verze, která byla nainstalována v době poškození. Downgrade nebo upgrade s přeskočením verzí není podporován.

 2. Zkontrolujte, zda je systém vypnutý, ale připojený k napájení, a zda je zapnuté tlačítko napájení na zadní straně.

 3. Připojte síťový port BMC síťovým kabelem.

  Identifikace síťového portu BMC je uvedena na obrázku níže.

  Zadní strana serveru#

  Ve výchozím nastavení bude BMC čekat na přidělení adresy pomocí DHCP. Pokud není DHCP k dispozici, lze linkovou adresu určit pomocí Nmap. Příkaz nmap <network-in-cidr-notation> -p 80 --open vrátí seznam hostitelů s otevřeným portem 80.

 4. Otevřete webovou stránku BMC ve webovém prohlížeči pomocí určené IP adresy z předchozího kroku. Pro přihlášení použijte výchozí přihlašovací údaje: uživatelské jméno bmc_admin a heslo abcd1234.

 5. Stažený obraz instalačního programu připojte kliknutím v nabídce vlevo na FRU: Hermes CFL (s TPM) Nitrokey Config a následně na Virtual media v podnabídce. Uprostřed otevřete kartu usb0, a klikněte na tlačítko Připojit médium.

  Nabídka BMC pro připojení zařízení USB

  Nabídka BMC pro připojení zařízení USB#

  V otevíracím dialogu vyberte jako metodu přenosu * * Streamování místního souboru přes prohlížeč. Klikněte na tlačítko Browse… a vyberte stažený obraz instalačního programu. Operaci potvrďte tlačítkem Submit.

  Nabídka BMC pro výběr obrazu USB

  Nabídka BMC pro výběr obrazu USB#

 6. V nabídce vlevo vyberte FRU: Hermes CFL (s TPM) Nitrokey Config, a poté Remote KVM.

 7. Uprostřed klikněte na tlačítko Open a floating Remote KVM window v pravém horním rohu pole výstupu VGA.

  Zobrazení konzoly BMC KVM

  Zobrazení konzoly BMC KVM#

  V tomto okně se zobrazí grafický výstup instalačního programu NetHSM. Toto druhé okno nechte otevřené společně s hlavním oknem z BMC.

 8. Přepněte na zobrazení Přehled v horní části nabídky vlevo.

 9. V poli Override Boot Device, vyberte USB_BMC-virtual_media z rozevírací nabídky vedle Select a Boot Device.

  Nastavení spouštěcího zařízení BMC

  Nastavení spouštěcího zařízení BMC#

 10. V poli s názvem FRU: Hermes CFL (with TPM) Nitrokey Config, vyberte On z rozevírací nabídky vedle Power. Potvrďte tlačítkem Apply.

  Nastavení zapnutí BMC

  Nastavení zapnutí BMC#

  V dříve otevřeném okně Remote KVM se nyní zobrazí průvodce instalací.

 11. V okně KVM se nyní zobrazí dialogové okno pro spuštění systému. Potvrďte výběr NetHSM automatic boot (USB or primary system) klávesou Enter.

  Volba spouštění NetHSM v konzole BMC KVM

  Volba spouštění NetHSM v konzole BMC KVM#

  V následujícím dialogu potvrďte výběr NetHSM Software Installer klávesou Enter.

  Výběr instalačního programu NetHSM v konzole BMC KVM

  Výběr instalačního programu NetHSM v konzole BMC KVM#

  Varování

  V nabídce NEVYBÍREJTE NetHSM Factory Reset - DELETES ALL DATA!. Tím dojde k neobnovitelnému vymazání dat na disku.

Instalační program NetHSM nainstaluje systémový software a ukončí práci.