Připojení externího úložiště#

Varování

Externí paměťové jednotky bez externího zdroje napájení NESMÍ být připojeny k zásuvkám USB. V opačném případě může dojít ke ztrátě dat na interním pevném disku. Vždy používejte externí paměťové jednotky se samostatným zdrojem napájení společně s přístrojem NextBox.

Požadavky#

  • externí úložnou jednotku se samostatným napájením

  • externí úložiště musí být naformátováno podporovaným souborovým systémem (např. ext3, ext4 nebo XFS).

Konfigurace#

  • Připojení externího úložiště k zařízení NextBox

  • Přepnutí na aplikaci NextBox Administration

  • Vyberte možnost „Správa úložišť“

  • Kliknutím na znaménko plus připojíte úložiště

Poznámka

Pokud chcete sdílet adresáře s více uživateli, musíte nainstalovat aplikaci „Group folders“ a kliknutím na symbol tří teček a „Share“ je zpřístupnit ostatním uživatelům. (Jak ukazuje poslední obrázek)

Konfigurace úložiště
Úložný držák

Povolení přístupu z aplikace Soubory#

Dalším požadavkem je, aby přístupová práva k připojenému adresáři byla nastavena na 777 nebo vlastněna uživatelem a skupinou id 32. Pokud je pevný disk připojen na vašem hostiteli lokálně, nejjednodušší je provést chmod 777 /path/to/mounted/hard-disk jako root.

Chcete-li umožnit přímý přístup k připojenému externímu úložišti prostřednictvím aplikace Nextcloud „Files“, je třeba nainstalovat aplikaci External storage support z obchodu Nextcloud App Store. V ní musí být zpřístupněn správný přípojný bod uvedený uvnitř „Storage Management“ (Správa úložiště) uvnitř aplikace NextBox. Jak je znázorněno na tomto snímku obrazovky:

Nastavení podpory externího úložiště

Nahraďte /media/extra-1 přípojným bodem nalezeným v části „Správa úložišť“. Vzhledem k výše uvedené konfiguraci bude nyní externí pevný disk v aplikaci Soubory k dispozici jako „Místní“.