Připojení externího úložiště#

Varování

Externí paměťové jednotky bez externího zdroje napájení NESMÍ být připojeny k zásuvkám USB. V opačném případě může dojít ke ztrátě dat na interním pevném disku. Vždy používejte externí paměťové jednotky se samostatným zdrojem napájení společně s přístrojem NextBox.

Požadavky#

  • externí úložnou jednotku se samostatným napájením

  • externí úložiště musí být naformátováno podporovaným souborovým systémem (např. ext3, ext4 nebo XFS).

Konfigurace#

  • Připojení externího úložiště k zařízení NextBox

  • Přepnutí na aplikaci NextBox Administration

  • Vyberte možnost „Správa úložišť“

  • Kliknutím na znaménko plus připojíte úložiště

Poznámka

Pokud chcete sdílet adresáře s více uživateli, musíte nainstalovat aplikaci „Group folders“ a kliknutím na symbol tří teček a „Share“ je zpřístupnit ostatním uživatelům. (Jak ukazuje poslední obrázek)

Konfigurace úložiště
Úložný držák
Instalace aplikace Skupinové složky