Aktualizace firmwaru OpenWrt#

Poznámka

OpenWrt je v současné době k dispozici pouze pro NitroWall NW678.

Doporučujeme aktualizovat OpenWrt prostřednictvím předinstalovaného Attended Sysupgrade. Abyste mohli tuto službu používat, musíte ji nakonfigurovat tak, aby ignorovala balíček „nitrowall“, pokud byl nainstalován dříve:

 1. Přejděte do Systém -> Zúčastněné aktualizace -> Konfigurace a povolte Pokročilý režim -> Uložit a použít.

  ../_images/openwrt_upgrade1.png
 2. Přejděte zpět na přehled a vyhledejte dostupné aktualizace

  ../_images/openwrt_upgrade2.png
 3. Prohledejte seznam nainstalovaných balíčků a odstraňte balíček „nitrowall“. Poté si vyžádejte obraz firmwaru

  ../_images/openwrt_upgrade4.png
 4. Počkejte na sestavení obrazu. Pak jej nainstalujte. Zkontrolujte, zda je nastaveno „zachovat nastavení a aktuální konfiguraci“.

  ../_images/openwrt_upgrade5.png
 5. Software se nainstaluje a zařízení NitroWall se restartuje.

 6. Po restartu musíme znovu nainstalovat balíček nitrowall.ipk. Tím se změní velikost disku a do souboru /boot/grub/grub.cfg se přidá parametr jádra pcie_aspm=off, který opravuje problém s ovladačem igb ` chyba <https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=205073>`_.

 7. V části Systém -> Software -> Nahrát balíček nahrajte balíček.

  ../_images/openwrt_installnw2.png ../_images/openwrt_installnw1.png
 8. Nainstalujte ji. Poté se NitroWall restartuje.

  ../_images/openwrt_installnw3.png
 9. Aktualizace OpenWrt přes Zúčastnil se Sysupgrade.

Alternativně k výše uvedeným pokynům se můžete přihlásit přes ssh a spustit tento skript:

#!/bin/sh
BOOT="$(sed -n -e "/\s\/boot\s.*$/{s///p;q}" /etc/mtab)"
DISK="${BOOT%%[0-9]*}"
PART="$((${BOOT##*[^0-9]}+1))"
ROOT="${DISK}${PART}"
echo "INFO: resize partion ${ROOT}"
parted -s -a opt ${DISK} "resizepart ${PART} 100%"
LOOP="$(losetup -f)"
losetup ${LOOP} ${ROOT}
echo "INFO: resize filesytem ${ROOT}"
fsck.ext4 -y -f ${LOOP}
resize2fs ${LOOP}
echo "INFO: add pcie_aspm=off as boot parameter"
sed -i s/rootwait/rootwait\ pcie_aspm=off/g /boot/grub/grub.cfg
reboot