NetHSM#

Začínáme#

  1. Vaše zařízení NetHSM bylo dodáno v zapečetěném obalu. Před rozbalením zkontrolujte zapečetění, abyste se ujistili, že se zařízením nebylo manipulováno.

  2. Propojte port ETH zařízení NetHSM’se sítí. Nepoužívejte port ETH BMC, protože umožňuje širší přístup k systému. Systém NetHSM je dostupný na adrese 192.168.1.1.

  3. Změňte heslo portu BMC ETH.

  4. Inicializujte NetHSM pomocí nitropy nástroje příkazového řádku. Alternativně lze použít REST API.

Další informace lze získat v jiných částech dokumentace.