Apache#

Můžete nakonfigurovat Apache httpd, aby používal NetHSM prostřednictvím enginu OpenSSL, který pak používá modul PKCS#11 NetHSM.

Soubor certifikátu musí být na disku, ale soukromý klíč lze použít z NetHSM.

Úplný příklad je k dispozici na pod.

Konfigurace protokolu OpenSSL#

Nastavte engine OpenSSL podle průvodce nastavením OpenSSL Engine. (Poskytovatelé OpenSSL zatím nejsou podporováni serverem Apache httpd.)

Konfigurace Httpd#

Do stránky httpd.conf přidejte následující řádky :

Listen 443
#...
LoadModule socache_shmcb_module modules/mod_socache_shmcb.so
LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so
#...

<VirtualHost *:443>
  DocumentRoot /usr/local/apache2/htdocs
  SSLEngine on
  SSLCertificateFile /certs/certificate.pem
  SSLCertificateKeyFile "pkcs11:object=webserver"
  ErrorLog /tmp/a-error.log
  CustomLog /tmp/a-access.log combined
</VirtualHost>

Adresa SSLCertificateFile musí ukazovat na soubor s certifikátem na disku.

SSLCertificateKeyFile by měl být PKCS#11 URI ukazující na soukromý klíč v NetHSM.

Poznámka

Certifikát je nutné vygenerovat samostatně a poté jej nahrát do NetHSM. Pokud se certifikát na disku a klíč v NetHSM neshodují, httpd se nespustí.

libnethsm_pkcs11 Konfigurace#

slots:
 - label: LocalHSM
  description: Local HSM (docker)
  url: "https://192.168.3.161:8443/api/v1"
  operator:
   username: "operator"
   password: "opPassphrase"

Heslo můžete zabezpečit pomocí proměnné prostředí (viz Setup) nebo jej zadat v konfiguraci httpd:

SSLCertificateKeyFile "pkcs11:object=webserver;type=private;pin=opPassphrase";

Příklad#

Pokud chcete experimentovat s uvedeným příkladem ` <https://github.com/Nitrokey/nethsm-pkcs11/tree/main/container/apache>` __, použijte git pro klonování repozitáře nethsm-pkcs11 a spusťte následující příkazy:

Varování

Spuštěním generovacího skriptu se odstraní klíč webserver a nahradí se.

 1. Nakonfigurujte NetHSM, buď skutečný, nebo kontejner. Další informace naleznete v příručce getting-started. Kromě účtu správce budete potřebovat i účet operátora.

 2. Stáhněte si a nainstalujte nejnovější verzi nethsm-pkcs11 ovladače dostupnou odtud.

 3. Nainstalujte engine OpenSSL PKCS11 podle popisu v příručce OpenSSL. Není třeba vytvářet konfigurační soubor.

 4. Upravte proměnné HOST, ADMIN_ACCOUNT a ADMIN_ACCOUNT_PWD v container/apache/generate.sh tak, aby HOST obsahovala adresu URL a port vašeho NetHSM, ADMIN_ACCOUNT obsahovala uživatelské jméno účtu správce a ADMIN_ACCOUNT_PWD odpovídající heslo. Dále nakonfigurujte absolutní cestu k enginu OpenSSL PKCS11 v OPENSSL_PKCS11_ENGINE_PATH a absolutní cestu ke knihovně NetHSM PKCS11 v NETHSM_PKCS11_LIBRARY_PATH.

 5. Vytvořte konfigurační soubor NetHSM PKCS11 v jednom ze známých umístění ` <pkcs11-setup.html#configuration>` __, např. /etc/nitrokey/p11nethsm.conf. Musí mít nakonfigurovaný účet operátora a používat stejnou instanci NetHSM, která byla zadána v předchozím generovacím skriptu.

 6. Aktualizujte konfiguraci PKCS11 na adrese container/apache/p11nethsm.conf pomocí adresy URL NetHSM a platných pověření operátora.

 7. Vygenerujte certifikát a klíč.

./container/apache/generate.sh
 1. Sestavte kontejner.

docker build -f container/apache/Dockerfile . -t pkcs-httpd
 1. Spusťte kontejner.

docker run -p 9443:443 -p 9080:80 pkcs-httpd

Testovací stránka Apache bude k dispozici na adrese https://localhost:9443/. Všimněte si, že váš prohlížeč vás, doufejme, upozorní, že certifikát webových stránek je podepsán samotným uživatelem.