Kompatibilita hardwaru#

To, zda lze určitý hardware provozovat v prostředí OPNSense, závisí na tom, zda je k dispozici příslušný ovladač. Protože OPNSense je odvozeno od FreeBSD, jsou všechny ovladače z FreeBSD dostupné i v OPNSense. Seznam podporovaného hardwaru naleznete na adrese:

https://www.freebsd.org/releases/13.0R/hardware/