Resetování klávesy Nitrokey#

Operace Obnovení továrního nastavení odstraní tajné klíče FIDO uložené v zařízení Nitrokey a vygeneruje nové. Poté se Nitrokey chová jako nové zařízení.

Aby se zabránilo náhodnému a neúmyslnému resetování klíče Nitrokey, je požadovaná doba potvrzení dotykem pro operaci resetování FIDO2 delší a s výrazným chováním LED (červené světlo LED) než při běžných operacích. Chcete-li resetovat zařízení Nitrokey FIDO2, potvrďte dotykem dotykového tlačítka po dobu nejméně 5 sekund, dokud se nerozsvítí zelená nebo modrá LED dioda.

Windows 10#

Ujistěte se, že používáte alespoň verzi 2004. Postupujte podle průvodce obnovením systému Windows.

Pokud bude celková doba potřebná k provedení delší než 10 sekund, uživatelské rozhraní operačního systému Windows ohlásí chybu. Operace resetování se na klávese Nitrokey provede i po jejím ohlášení selhání, pokud bude dotyk uživatele zaregistrován před vypršením interního času operace klávesy Nitrokey (potvrzení dotyku je zobrazeno modrou barvou).

Systém Windows 10 ve virtuálním počítači#

Mějte prosím na paměti, že Nitrokey má interní časový limit pro přijetí operace resetu FIDO 10 sekund od zapnutí. Pokud se Nitrokey připojí k virtuálnímu počítači později, vrátí chybu a operace bude přerušena.

Další způsoby resetování#

Nitrokey lze také resetovat pomocí:

  • nástroj pynitrokey: nitropy fido2 reset (ke spuštění je třeba mít práva správce)