Nastavení KDF-DO#

(Nitrokey Start - macOS)

V současné době je možné nastavit KDF-DO pouze tehdy, když je Nitrokey Start prázdný (těsně po obnovení továrního nastavení).

Přehled#

 1. Spuštění obnovení továrního nastavení

 2. Nastavení KDF-DO pomocí GnuPG

 3. Změna kódu PIN správce (volitelné; bez klíčů je možná pouze změna kódu PIN správce)

 4. Import / generování klíčů

 5. Změna kódu PIN uživatele a správce

Nastavení KDF-DO pomocí GnuPG#

 1. Spusťte gpg2 –card-edit

 2. $ admin

 3. $ kdf-setup

 4. Zadejte kód PIN správce

 5. Ověřte aktuální stav karty pomocí údajů o kartě (gpg2 –card-status), kde by mělo být vidět Nastavení KDF ……: on, např.:

Max. PIN lengths .: 127 127 127
PIN retry counter : 3 3 3
Signature counter : 0
KDF setting ......: on
Signature key ....: [none]

Testováno s#

 • gpg (GnuPG) 2.2.20 / 2.2.25

 • Nitrokey Start RTM.10

 • Klíče Curve 25519