Obnovení továrního nastavení#

Pro zařízení Nitrokey Storage existují dva typy obnovení továrního nastavení:

  • obnovení továrního nastavení čipové karty OpenPGP, například pomocí gpg --card-edit, následně admin a nakonec: factory-reset.

  • obnovení továrního nastavení celého zařízení Nitrokey pomocí aplikace Nitrokey.

Také je možné vygenerovat nový klíč AES, který se používá k zašifrování trezoru hesel a šifrovaného svazku, aniž by bylo nutné provést obnovení továrního nastavení.

Poznámka

Aplikace Nitrokey po obnovení továrního nastavení vždy vygeneruje nový klíč AES.

Obnovení továrního nastavení lze spustit v aplikaci Nitrokey pomocí položky nabídky Configure->Special Configure->Factory reset.

factory-reset-menu-item

Poznámka

Obnovení továrního nastavení je administrativní funkce a je k dispozici pouze po spuštění aplikace Nitrokey s parametrem --admin.

Následující tabulka popisuje rozdíly mezi těmito třemi operacemi:

Majetek

Obnovení továrního nastavení OpenPGP

Obnovení továrního nastavení klávesnice Nitrokey

Generování klíče AES

Vyžaduje kód PIN správce

ne

ano

ano

Zničí klíče OpenPGP

ano

ano

ne

Zničí trezor na hesla

ano [1]

ano

ano [1]

Ničí jednorázová hesla

ne

ano

ano [1]

Zničí zašifrovaný svazek

ano [1]

ano [1]

ano [1]