Nitrokey FIDO U2F s macOS#

Nitrokey FIDO U2F podporuje dvoufaktorové ověřování (2FA). Při dvoufaktorovém ověřování (2FA) se kromě hesla kontroluje i Nitrokey FIDO U2F.

Nitrokey 3 lze používat s jakýmkoli současným prohlížečem.

Dvoufaktorové ověřování (2FA)#

  1. Otevřete jednu z webových stránek, které podporují FIDO U2F.

  2. Přihlaste se na webové stránky a v nastavení účtu povolte dvoufaktorové ověřování. (Ve většině případů najdete odkaz na dokumentaci podporované webové služby na adrese dongleauth.com).

  3. Zaregistrujte klíč Nitrokey 3 v nastavení účtu dotykem tlačítka pro aktivaci klíče Nitrokey 3. Po úspěšném nakonfigurování zařízení je nutné tímto způsobem aktivovat Nitrokey 3 při každém přihlášení.

Nyní jste připraveni vyrazit.

Důležité

Aplikaci Nitrokey nelze použít pro Nitrokey 3.