Използване на Nitrokey 3 с nitropy#

nitropy може да се използва за изброяване и управление на устройствата Nitrokey 3.

Инсталиране на приложението Nitrokey#

Моля, вижте това ръководство за инструкции за инсталиране на pynitrokey.

Списък на устройствата Nitrokey 3#

Използвайте nitropy list или nitropy nk3 list, за да изведете всички свързани устройства:

$ nitropy list
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
:: 'Nitrokey FIDO2' keys
:: 'Nitrokey Start' keys:
:: 'Nitrokey 3' keys
/dev/hidraw3: Nitrokey 3

$ nitropy nk3 list
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
:: 'Nitrokey 3' keys
/dev/hidraw3: Nitrokey 3

Запитване за информация за устройството#

В момента са налични следните команди за търсене на информация за устройството:

 • nitropy nk3 version: задава версията на фърмуера на устройството

  $ nitropy nk3 version
  Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
  v1.0.0
  

Работа с няколко устройства#

Ако са свързани няколко устройства Nitrokey 3, можете да използвате опцията --path, за да изберете едно от тях. За да определите пътя на дадено устройство, използвайте командата </x id="149"></x> или nitropy nk3 list.

$ nitropy nk3 version
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
Error: Multiple Nitrokey 3 devices found -- use the --path option to select one

$ nitropy nk3 list
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
:: 'Nitrokey 3' keys
/dev/hidraw4: Nitrokey 3 DD59A7F00CCB715DB515F83C346CA8AD
/dev/hidraw3: Nitrokey 3

$ nitropy nk3 --path /dev/hidraw3 version
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
v1.0.0

$ nitropy nk3 --path /dev/hidraw4 version
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
v1.0.1

Отстраняване на неизправности#

За да диагностицирате проблеми с устройството Nitrokey 3, можете да използвате командата nitropy nk3 test. Тя извършва редица тестове, за да определи състоянието на вашето устройство.

Ако тестовете са успешни, се отпечатва обобщение на стъпките:

$ nitropy nk3 test
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
Found 1 Nitrokey 3 device(s):
- Nitrokey 3 at /dev/hidraw3

Running tests for Nitrokey 3 at /dev/hidraw3

[1/3]  UUID query           SUCCESS     [not supported]
[2/3]  Firmware version query     SUCCESS     v1.0.0
Please press the touch button on the device ...
Please press the touch button on the device ...
[3/3]  FIDO2              SUCCESS

3 tests, 3 successful, 0 skipped, 0 failed

Summary: 1 device(s) tested, 1 successful, 0 failed

Ако тестът е неуспешен, съобщението за грешка съдържа пътя до регистрационен файл с подробна информация. Моля, включете този регистрационен файл в заявките за поддръжка.

Ако сте задали FIDO2 пин за вашето устройство, трябва да използвате опцията --pin:

$ nitropy nk3 test --pin 1234