Фабрично нулиране#

Всяка функционалност на Nitrokey 3 може да бъде нулирана поотделно.

FIDO2#

Операцията „Factory Reset“ (Фабрично нулиране) изтрива всички (и генерира нови) секретни ключове FIDO2, съхранени в Nitrokey:

  • инструмент за нитропия: nitropy fido2 reset (изпълнението изисква права на администратор)

  • Google Chrome: Управление на ключовете за сигурност чрез директната връзка: chrome://settings/securityKeys

Пароли#

Статичните пароли и еднократните пароли (OTP) могат да бъдат нулирани с nitropy nk3 secrets reset.

OpenPGP#

Картата OpenPGP може да бъде нулирана с GnuPG: gpg --card-edit, след това admin и factory-reset.

PIV Smartcard#

Смарткартата PIV може да бъде нулирана чрез следната команда:

opensc-tool -s 00:A4:04:00:0B:A000000308000010000100 -s 00:20:00:80:08:FFFFFFFFFFFFFFFF -s 00:20:00:80:08:FFFFFFFFFFFFFFFF -s 00:20:00:80:08:FFFFFFFFFFFFFFFF -s 00:FB:00:00