Obnovení hesla uživatele#

  1. Při spouštění z instalačního média postupujte podle následujících pěti kroků.

Krok 1
Krok 2
Krok 3
Krok 4
Krok 5
  1. V záchranném prostředí zadejte: cryptsetup open /dev/sda3 qubes pro odemknutí zašifrovaného kořenového disku

  2. Připojení kořenového disku mount /dev/mapper/qubes_dom0-root /mnt

  3. Změňte na něj kořen chroot /mnt

  1. Změňte heslo passwd user (kde „user“ je vaše přihlašovací jméno do Qubes).

  2. Zadejte nové heslo a potvrďte je

  3. Zadáním exit ukončíte chroot

  4. Napište reboot a poté spusťte systém jako uživatelský bez instalačního média.