Nejčastější dotazy k zařízení NitroPad#

Q: Jaké je výchozí heslo pro šifrování pevného disku?

Výchozí heslo pro šifrování disku Nitropad: „12345678“. To bylo změněno 15.01.2024, takže pokud „12345678“ nefunguje, zkuste staré výchozí heslo: „PleaseChangeMe“.

Otázka: Jak změnit heslo pro šifrování pevného disku v systému HEADS?

Toto je preferovaný způsob změny hesla pro šifrování pevného disku. V nabídce HEADS zvolte Options -> Change LUKS Disk Recovery Key passphrase a postupujte podle pokynů.

Otázka: Jak změnit heslo pro šifrování pevného disku z operačního systému?

Při použití výchozích nástrojů cryptsetup je důležité dbát na to, aby byl použit správný klíčový slot: sudo cryptsetup luksChangeKey --key-slot=0 /dev/nvme0n1p3 nebo sudo cryptsetup luksChangeKey --key-slot=0 /dev/sda3. V Qubes 4.2 k tomu nyní existuje také nástroj s grafickým uživatelským rozhraním:

Změna hesla Qubes Image
Otázka: Co je to opětovné vlastnictví / opětovné šifrování a proč je důležité?

Změnou hesla pro šifrování pevného disku se nezmění samotné šifrování, ale pouze přístup k šifrovacímu klíči. To znamená, že v situaci, kdy měl někdo fyzický přístup k zařízení (např. při přepravě), mohl zkopírovat hlavičku LUKS, tj. šifrovací klíč. Pomocí této kopie by bylo možné pevný disk dešifrovat i po nastavení nového hesla. Proto průvodce opětovným vlastnictvím navrhuje opětovné zašifrování pevného disku, které na místě zajistí, že dříve popsaný scénář nebude možné použít.