PIV (preverjanje osebne identitete)#

Opozorilo

Aplikacija PIV naprave Nitrokey 3 trenutno velja za nestabilno in ni na voljo v stabilnih izdajah vdelane programske opreme. Za pridobitev te funkcionalnosti je treba namestiti testno vdelano programsko opremo. Kasnejše posodobitve vdelane programske opreme lahko povzročijo izgubo podatkov in kriptografskih ključev. Za več informacij glejte dokumentacijo o posodobitvi vdelane programske opreme.

Osebno preverjanje identitete (PIV) temelji na posebni publikaciji NIST SP 800-73.