Nitrokey 3 с macOS#

Nitrokey 3 поддържа двуфакторно удостоверяване (2FA) и удостоверяване без парола:

  • При удостоверяване без парола въвеждането на парола се заменя с влизане в системата с помощта на Nitrokey 3 и ПИН код.

  • При двуфакторно удостоверяване (2FA) освен паролата се проверява и Nitrokey 3.

Nitrokey 3 може да се използва с всеки актуален браузър и с приложението Nitrokey App 2.

Удостоверяване без парола#

  1. Отворете уеб страница, която поддържа FIDO2.

  2. Влезте в уебсайта и отидете на „Настройка на ключ за сигурност“ в настройките за сигурност на профила си.

  3. Сега трябва да зададете ПИН код за своя Nitrokey 3.

  4. Докоснете бутона на вашия Nitrokey 3, когато бъдете подканени.

  5. След като успешно конфигурирате устройството, ще трябва да активирате своя Nitrokey 3 по този начин всеки път, когато влизате в системата, след като въведете своя ПИН код.

Двуфакторно удостоверяване (2FA)#

  1. Отворете един от уебсайтовете, които поддържат FIDO U2F.

  2. Влезте в уебсайта и активирайте двуфакторното удостоверяване в настройките на профила си. (В повечето случаи ще намерите връзка към документацията на поддържаната уеб услуга на адрес dongleauth.com)

  3. Регистрирайте своя Nitrokey 3 в настройките на профила, като докоснете бутона за активиране на Nitrokey 3. След като сте конфигурирали успешно устройството, трябва да активирате Nitrokey 3 по този начин при всяко влизане в системата.

Вече сте готови за работа.