Aktualizace firmwaru#

(Nitrokey 3 - Linux)

Tento návod popisuje, jak aktualizovat firmware zařízení Nitrokey 3.

Důležité

Aktuální aktualizace firmwaru odstraní všechna uživatelská data! Ujistěte se, že máte povoleny správné záložní metody přihlašování a/nebo zajistěte, aby Nitrokey 3 nebyl jediným způsobem ověřování/2FA pro vaše aplikace/služby.

Jak aktualizovat#

Důležité

Během aktualizace nikdy neodpojujte Nitrokey 3 ani nepřerušujte proces, protože by se tím zařízení pravděpodobně stalo nepoužitelným!

  1. Ujistěte se, že máte nainstalovanou nejnovější verzi pynitrokey, zkontrolujte prosím instalační pokyny pro váš operační systém.

  2. Spustit nitropy nk3 update.

  3. Dotykem zařízení aktivujete zavaděč (po zadání pokynu nitropy).

  4. pouze pro systém MacOS: Spusťte znovu příkaz update (po zadání nitropy).

  5. V systému MacOS/Linux počkejte 3-10 minut, v systému Windows 12-25 minut.

  6. Aktualizace je dokončena

  7. Volitelné: spustit nitropy nk3 test pro kontrolu, zda zařízení po flashování funguje správně.

V případě chyb si prosím vezměte protokoly z adresáře /tmp (/tmp/nitropy.log.*).

Řešení problémů#

Problém: Při aktualizaci se mi zobrazí permission denied for /dev/hidrawX.

To pravděpodobně znamená, že váš uživatel nemá potřebná oprávnění ke čtení a zápisu zařízení. Ujistěte se, že jste nastavili správná udev-rules. Stáhněte si tuto sadu udev-rules a umístěte ji do adresáře udev rules (např. /etc/udev/rules.d). Poté vyjměte klíč Nitrokey 3 ze slotu USB a spusťte jej: udevadm control --reload-rules && udevadm trigger nebo restartujte počítač. Poté by měla aktualizace fungovat bez problému s oprávněním.