Použití klávesy Nitrokey 3 s nitropy#

nitropy lze použít pro seznam a správu zařízení Nitrokey 3.

Instalace#

Pokyny k instalaci pynitrokey naleznete v této příručce.

Seznam zařízení Nitrokey 3#

Pro výpis všech připojených zařízení použijte nitropy list nebo nitropy nk3 list:

$ nitropy list
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
:: 'Nitrokey FIDO2' keys
:: 'Nitrokey Start' keys:
:: 'Nitrokey 3' keys
/dev/hidraw3: Nitrokey 3

$ nitropy nk3 list
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
:: 'Nitrokey 3' keys
/dev/hidraw3: Nitrokey 3

Dotazování na informace o zařízení#

V současné době jsou k dispozici následující příkazy pro dotazování na informace o zařízení:

 • nitropy nk3 version: dotaz na verzi firmwaru zařízení.

  $ nitropy nk3 version
  Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
  v1.0.0
  

Práce s více zařízeními#

Pokud je připojeno více zařízení Nitrokey 3, můžete pomocí --path vybrat jedno z nich. Chcete-li určit cestu k zařízení, použijte příkaz nitropy list nebo nitropy nk3 list.

$ nitropy nk3 version
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
Error: Multiple Nitrokey 3 devices found -- use the --path option to select one

$ nitropy nk3 list
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
:: 'Nitrokey 3' keys
/dev/hidraw4: Nitrokey 3 DD59A7F00CCB715DB515F83C346CA8AD
/dev/hidraw3: Nitrokey 3

$ nitropy nk3 --path /dev/hidraw3 version
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
v1.0.0

$ nitropy nk3 --path /dev/hidraw4 version
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
v1.0.1

Řešení problémů#

Pro diagnostiku problémů se zařízením Nitrokey 3 můžete použít příkaz nitropy nk3 test. Provede řadu testů, aby zjistil stav vašeho zařízení.

Pokud testy proběhnou úspěšně, vypíše se shrnutí jednotlivých kroků:

$ nitropy nk3 test
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
Found 1 Nitrokey 3 device(s):
- Nitrokey 3 at /dev/hidraw3

Running tests for Nitrokey 3 at /dev/hidraw3

[1/3]  UUID query           SUCCESS     [not supported]
[2/3]  Firmware version query     SUCCESS     v1.0.0
Please press the touch button on the device ...
Please press the touch button on the device ...
[3/3]  FIDO2              SUCCESS

3 tests, 3 successful, 0 skipped, 0 failed

Summary: 1 device(s) tested, 1 successful, 0 failed

Pokud test selže, chybová zpráva obsahuje cestu k souboru protokolu s podrobnými informacemi. Tento soubor protokolu uvádějte v žádostech o podporu.

Pokud jste pro své zařízení nastavili pin FIDO2, musíte použít možnost --pin:

$ nitropy nk3 test --pin 1234