Aktualizace firmwaru s operačním systémem Qubes#

Tento návod popisuje, jak aktualizovat firmware zařízení Nitrokey 3 pomocí nitropy v systému Qubes OS.

Důležité

Předtím si prosím přečtěte obecné pokyny k aktualizaci firmwaru `! Protože pro určité verze existují omezení týkající se toho, jaká data je možné migrovat do nové verze.

Nastavení#

Nainstalujte nitropy do vybraného virtuálního počítače aplikace podle návodu k instalaci ``_.

Jak aktualizovat#

Důležité

Nikdy neodpojujte Nitrokey 3 ani nepřerušujte proces aktualizace, protože by se tím zařízení pravděpodobně stalo nepoužitelným!

  1. Spusťte nitropy nk3 reboot --bootloader ve virtuálním počítači aplikace.

  2. Po zadání pokynů na adrese nitropy se dotkněte zařízení, abyste aktivovali zavaděč.

  3. Tím se nitrokey odpojí od virtuálního počítače s aplikacemi a zavaděč se objeví v sys-usb.

  4. Připojení zavaděče k virtuálnímu počítači aplikace

  5. Spusťte nitropy nk3 update a postupujte podle pokynů. Tím dojde k restartu Nitrokey, aby se aktualizace nakonec dokončila.

  6. Opětovné připojení klíče Nitrokey k virtuálnímu počítači aplikace

V případě chyb si prosím vezměte protokoly z adresáře /tmp (/tmp/nitropy.log.*).