Obnovení továrního nastavení#

Každou funkci Nitrokey 3 lze resetovat samostatně.

FIDO2#

Operace obnovení továrního nastavení odstraní všechny tajné klíče FIDO2 uložené v zařízení Nitrokey (a vygeneruje nové):

  • nástroj nitropy: nitropy fido2 reset (spuštění vyžaduje práva správce)

  • Google Chrome: Správa bezpečnostních klíčů přes přímý odkaz: chrome://settings/securityKeys

Hesla#

Statická hesla a jednorázová hesla (OTP) lze resetovat pomocí nitropy nk3 secrets reset.

OpenPGP#

Kartu OpenPGP lze resetovat pomocí GnuPG: gpg --card-edit, dále admin a factory-reset.

Čipová karta PIV#

Čipovou kartu PIV lze resetovat pomocí následujícího příkazu:

opensc-tool -s 00:A4:04:00:0B:A000000308000010000100 -s 00:20:00:80:08:FFFFFFFFFFFFFFFF -s 00:20:00:80:08:FFFFFFFFFFFFFFFF -s 00:20:00:80:08:FFFFFFFFFFFFFFFF -s 00:FB:00:00