Obnovení továrního nastavení#

Důvody obnovení továrního nastavení#

 • Váš klíč Nitrokey je uzamčen (např. z důvodu opakovaného nesprávného zadání kódu PIN).

 • Ztratili jste klíč Nitrokey (v takovém případě budete nejprve potřebovat nový).

 • jste si sami nainstalovali operační systém (např. po výměně pevného disku).

 • Operační systém se nespustí

Varování

Pokud zařízení resetujete, všechna data budou ztracena. Proto před provedením resetu zálohujte svá data.

Poznámka

Pouze pro firmware do verze 1.4

Postup#

 1. Připojte k zařízení NitroPad libovolný USB flash disk. (Tento USB flash disk potřebujete pro uložení bezpečnostního klíče).

 2. Připojte klíč Nitrokey k zařízení NitroPad.

img1
 1. Zapněte zařízení NitroPad.

 2. Vyberte možnost „Možnosti“.

img2
 1. Vyberte možnost „OEM-Factory Reset“.

img3

Varování

Pokud zařízení resetujete, všechna data budou ztracena. Proto před provedením resetu zálohujte svá data.

 1. Potvrďte „OEM Factory Reset“ tlačítkem „Continue“.

img4
 1. Budete dotázáni, zda chcete sami nastavit PIN uživatele a správce/TPM. Stisknutím klávesy Enter budete pokračovat beze změny kódů PIN.

 2. Poté budete dotázáni, zda mají být přidány ruční informace o uživateli. Potvrdíte „y“ a zadáte své jméno a poté e-mailovou adresu.

Would you like to set a custom password?[y/N]:
Would you like to set custom user Information for the GnPG key?[y/N]: y
Please enter the following Information...

Real name: "your name"
Email adress: "your email-adress"
Comment:

Checking for USB media...

New value of PCR[5]: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[ xx.xxxxxx] sd 6:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[ xx.xxxxxx] sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through

Checking for GPG Key...

Detecting and setting boot device...

Boot device set to /dev/sda1

Resetting TPM...

Resetting GPG Key...
(this will take a minute or two)
 1. Pokud používáte úložiště Nitrokey, musíte vybrat jednotku. Pokud se zobrazí jednotky /dev/sdb1, /dev/sdc, /dev/sdd1, vyberte /dev/sdd1. Pokud jsou zobrazeny jednotky /dev/sdb1, /dev/sdc1, /dev/sdd, vyberte /dev/sdb1.

img5
 1. Zbytek konfigurace se provede automaticky. Následný restart potvrdíte.

img6
 1. Po restartu musí být vytvořen tajný kód OTP. Proces potvrďte klávesou Enter.

img7
 1. Potvrďte, že by měly být vytvořeny nové OTP Secrets.

img8
 1. Po výzvě zadejte kód PIN správce a heslo TPM. Obě jsou ve výchozím nastavení: „12345678“.

img9
 1. Poté byste se měli dostat do nabídky Start.

img10
 1. Stisknutím klávesy Enter spustíte „Default Boot“.

Poznámka

Pokud se zobrazí zpráva, že ještě neexistuje výchozí nastavení, postupujte podle postupu popsaného v části „Řešení problémů: Výchozí zaváděcí nabídka“.

 1. Jakmile se operační systém spustí, dokud není vyžádáno šifrovací heslo, je hotovo.

img11
 1. Nakonec zkopírujte veřejný klíč PGP z datové paměti do počítače, abyste jej mohli použít např. pro šifrování e-mailů.