Aktualizace firmwaru v1.4+#

Počínaje verzí 1.4 vyžaduje aktualizace kvůli elementárním změnám uvnitř Heads a rozložení firmwaru další opatření. To platí pro obě zařízení NitroPads X230 a T430.

Mám aktualizovat svůj NitroPad?#

Při aktualizaci firmwaru na verzi 1.4 (bez použití externího flashovacího zařízení) budou grafické dialogy HEADS nahrazeny méně pohodlnou textovou verzí.

Pokud používáte Ubuntu, Debian, LinuxMint nebo Qubes 4.0, aktualizace firmwaru po verzi 1.3.1 není (k dnešnímu dni) nutná. Pokud používáte Qubes 4.1 bez integrovaného ethernetového portu, nemusíte firmware také aktualizovat.

Pokud chcete používat Qubes 4.1 nebo novější a integrovaný ethernetový port, musíte aktualizovat firmware na verzi 1.4.

Rada

Pokud HEADS soubor .npf nepřijme, pravděpodobně nepoužíváte nejnovější verzi HEADS. Buď tedy proveďte 1. aktualizaci na verzi 1.3.1, nebo soubor .npf rozbalte a místo něj použijte výsledný soubor .rom.

Jak mohu aktualizovat zařízení NitroPad?#

Aktualizace od v1.3.1 má dva různé způsoby:

  • Starší aktualizace pomocí nitropad-t430-v1.4.npf nebo nitropad-x230-v1.4.npf z nabídky Hlavy, viz: Aktualizace firmwaru

  • Při použití externího blikače můžete použít obrázky -maximized. Díky tomu zůstanou grafické dialogy HEADS funkční. O externím blikání si přečtěte níže.

Varování

Nikdy se nepokoušejte aktualizovat svůj NitroPad pomocí maximalizovaného obrazu, pokud přesně nevíte, co děláte! Zničili byste NitroPad a opravit jej lze pouze pomocí externího flasheru!

Jak mohu aktualizovat na -maximized?#

Rada

Důrazně doporučujeme, abyste to nedělali sami, pokud přesně nevíte, co děláte!

Máme službu, která provede tento upgrade na vašem NitroPadu, napište prosím e-mail na „shop at nitrokey.com“ spolu s číslem vaší prodejní objednávky (SOxxxxxx).

Následující postup zhruba popisuje flashování zařízení NitroPad pomocí externího flasheru - záměrně je uveden na vysoké úrovni, protože nedoporučujeme provádět tento proces samostatně. Pro úplnost jej zde však pro zvědavce dokumentujeme.

  1. Ujistěte se, že máte (flashrom) kompatibilní blikač, například ch341a_spi s paticí SOIC-8.

  2. Otevřete zařízení (viz dokumentace coreboot) a ujistěte se, že máte přístup k oběma čipům flash.

  3. Pomocí flashrom načtěte spodní flash (8MB obraz).

  4. Pomocí ifdtool (coreboot ifdtool docs) extrahujte GbE flashregion z obrázku a nahraďte GbE-regionu uvnitř vašeho -maximized obrázku.

  5. Rozdělení upraveného obrazu firmwaru pomocí dd (jak je popsáno v dokumentaci coreboot) na -top a -bottom.

  6. Pomocí blesku a svorky vložte obrázky do odpovídajících zábleskových čipů.

  7. Restartujte systém (měli byste vidět -maximized v nabídce Hlavy).

Základní informace#

Nová třída firmwaru -maximized obrázků mění rozložení firmwaru tak, že je nekompatibilní s interní funkcí aktualizace firmwaru na podložkách Heads‘ NitroPads.

Tato změna je způsobena především zmenšením velikosti Management Engine v obraze firmwaru. Kromě toho obrazy -maximized obsahují všechny oblasti flash uvnitř firmwaru, což zahrnuje také GbE, který obsahuje adresu Ethernet MAC.

Obrázky, které nejsou -maximized, nemají žádné funkční rozdíly oproti obrázkům -maximized, s výjimkou zmenšeného grafického rozhraní Heads.