Инсталиране на приложението Nitrokey#

Приложението Nitrokey е включено в хранилищата на Ubuntu‘ от Ubuntu 18.04 (кодово име ‚bionic‘) нататък. Можете просто да го инсталирате чрез Центъра за софтуер или като въведете следното в терминала:

$ sudo apt update
$ sudo apt install nitrokey-app

За съжаление версиите на приложенията в официалните хранилища на Ubuntu често не са актуални.

По-нови версии на приложенията#

За да получите най-новото приложение Nitrokey, можете да добавите отделно хранилище, което се поддържа от Nitrokey.

Моля, изпълнете следното в терминала, за да добавите хранилището и да инсталирате приложението Nitrokey:

Hint

PPA не е необходим за Ubuntu 22.04 и по-нови версии. Предишните версии на Ubuntu все още могат да го използват за актуализиране на приложението.

$ sudo add-apt-repository ppa:nitrokey/nitrokey
$ sudo apt install nitrokey-app

Като алтернатива можете да използвате пакета snap. Моля, вижте тук за повече информация.