Nitrowall NW750#

Започване на работа#

  1. Свържете се с Wifi мрежата GL-E750-XXX с парола: goodlife.

  2. Отворете уеб интерфейса на адрес http://192.168.8.1

  3. За повече помощ вижте тази документация