Приложение Nitrokey 2#

Nitrokey App 2 е графичното приложение за устройствата Nitrokey 3. За устройствата Nitrokey Pro и Nitrokey Storage вместо това използвайте Nitrokey App 1.

Поддържани функции#

  • Актуализиране на фърмуера

  • Еднократни пароли (OTP)

Планирани функции#

  • Съхраняване на пароли

  • Управление на ПИН

  • поддръжка на macOS